Проект "Електронна педагогіка"

Зібрання повнотекстових видань

Orphus
Нові надходження Найпопулярніші книжки
Микроэкономика (2011)
Пиндайк 
Дата: 2017.03.17
Скачувань: 15
Українська термінологія і сучасність (2013)
Іващенко  В.Л.
Дата: 2017.01.19
Скачувань: 17
Вибрані праці (2012)
Чухно А.А.
Дата: 2017.01.16
Скачувань: 19
Введение в функциональный анализ (1967)
Вулих Б.З.
Дата: 2017.01.10
Скачувань: 391
Економічна теорія (2010)
Чухно А.А.
Дата: 2016.12.17
Скачувань: 12
Суспільний статус староукраїнської (руської) мови ХІV - ХVІІ століття: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива (2015)
Фаріон  І.Д.
Дата: 2016.12.12
Скачувань: 11
Тюркські джерела до історії України. (2010)
Турнанли Ф.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 13
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2011)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 7
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2009)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 15
Случайные процессы (1979)
Розанов Ю.А.
Дата: 2016.11.22
Скачувань: 405
Задачник-практикум по математической теории поля (1976)
Семянистый В.И.
Дата: 2016.11.20
Скачувань: 452
Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения (2008)
Кенэ 
Дата: 2016.11.09
Скачувань: 13
Теория вероятностей (1987)
Прохоров Ю.В.
Дата: 2016.10.30
Скачувань: 402
Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и макроэкономика (2009)
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 13
Мікроекономіка. Практикум (2008)
Калініченко О.В.
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 15
Травматология/ под ред. Г.П.Котельникова, С.П.Миронова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 808 с. (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 491641
Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие (0)
Дата: 2009.06.11
Скачувань: 448169
Камминг, Стив. VBA для "чайников", 3-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001 (0)
Дата: 2009.06.02
Скачувань: 298573
Травматология и ортопедия: Руководство для врачей/ Под ред. Н.В. Корнилова: В 4 томах. СПб.: Гиппокр (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 247904
Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возоасте: Учеб. Заведений. - М (0)
Дата: 2012.04.12
Скачувань: 213255
Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований К.: 2001 (0)
Дата: 2008.12.01
Скачувань: 197004
Физическая культура: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 2-е изд., перераб. (0)
Дата: 2009.11.26
Скачувань: 188892
Фтизиопульмонология: Учебник/ В.Ю. Мишин, Ю.Г. Григорьев, А.В. Митронин и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа (0)
Дата: 2010.10.20
Скачувань: 163583
Краткая характеристика и методика развития основных физический качеств (0)
Дата: 2009.10.16
Скачувань: 139842
Holt R., Holt W. Developmental Language Skills. – New York: A Harcourt Education Company, 2009. – 22 (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 126066
Отбор и прогнозирование в легкой атлетике: методические указания/ сост. В.В.Захарова (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 101310
Bercovitch S. The Cambridge History of American Literature. – New York: Cambridge University Press (0)
Дата: 2011.01.11
Скачувань: 97912
Brinton Laurel J. The Structure of Modern English (0)
Дата: 2010.01.25
Скачувань: 89228
Nist S., Mohr C. Advancing Vocabulary Skills. – Marlton: Townsend Press, 2002. – 206 p. (0)
Дата: 2011.01.11
Скачувань: 88729
Футбол. Тренировка/Банников (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 85854
За що ми любимо Богдана, за те що москалі його забули, в дурнії німфчики обули Великославного гетьмана.
***

Одна вона у нас така — уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гримуча хоч без лаврового вінка.
***

Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого.
***

Казав пан — кожух дам, та й слово його тепле.
***

Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!
***

Нічого кращого не має, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим.
***

Раз добром нагріте серце вік не прохолоне.
***

Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине... От де, люде, наша слава, Слава України!
***

Молітесь богові одному, Молітесь правді на землі, А більше на землі нікому Не поклонітесь. Все брехня — Попи й царі...
***

Свою Україну любіть. Любіть її…Во врем’я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.
***

Коли ти будеш зо мною, то смерть не посмiє i в хату нашу заглянуть.
***

І кров за кров, і муки за муки.
***

Ну що б, здавалося слова…Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, як їх почує!.. Знать, од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди!
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Інститут соціальної роботи та управління Кафедра соціально-правового захисту населення

Підприємницьке право
Автор: Старцев О.В.
Cторінок: 863
Мова: Українська
Рік видання: 2007
 

 

Доступ заборонено!
Правове регулювання підприємництва в Україні
Автор: Бойко М.Д.
Cторінок: 710
Мова: Українська
Рік видання: 2007
 

 

Доступ заборонено!
І.М.Ковчина Підготовка студентів до соціально-правового захисту особистості - К.:НПУ, 2005
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Силенко Л.М. Цивільне право України: Ч. 1. Навчальний посібник. - К.: Алерта, 2004. - 328 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Петрушенко В.Л. Епістемологія як філософська теорія зання: Монографія. - Львів: 2000
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: навч. посіб. - К.:2003
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Бойко М.Д. Право пенсійного забезпечення в Україні: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, випр. і доп.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Бойко М.Д. Правовий самозахист: Навчальний посібник. - К. Атіка, 2006. - 468 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Р.А. Ромашов, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша та ін. Теорія держави та права: Навчальний посібник
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Сливка С.С. Юридична деонтологія: Підручник. - Вид. 3-тє, перероб. і доп. - К.: Атіка, 2006. - 296 с
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Законодавство України про соціальний захист населення. (5-те вид., змін. та доп.)/ Роїна О.М.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Правознавство: підручник/А.І.Берлач, Д.О. Карпенко, В.С. Ковальський, А.М. Колодій, Л.Ю. Олійник,...
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник/ За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко.- К.:2006
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. - 4-те вид., стер. - К.: Вікар, 2006. - 725 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
М.К. Галянтич Житлове право України: Навч. Посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 528 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник- К.:2007
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Соціально-правовий захист молоді: Збірник наукових статей - Ужгород, 2002.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Соціально-правовий захист молоді: Збірник наукових статей/Заг. ред.: І.В.Козубовська, В.М.Великий.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
А.А. Калинин, Р.В. Маранов, Е.А. Захарова Альтернативная гражданская служба: прошлое, настоящее, буд
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Юридичні терміни. Тлумачний словник/ В.Г. Гончаренко, П.П. Андрушко, Т.П. Базова та ін
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0