Проект "Електронна педагогіка"

Зібрання повнотекстових видань

Orphus
Нові надходження Найпопулярніші книжки
Микроэкономика (2011)
Пиндайк 
Дата: 2017.03.17
Скачувань: 15
Українська термінологія і сучасність (2013)
Іващенко  В.Л.
Дата: 2017.01.19
Скачувань: 17
Вибрані праці (2012)
Чухно А.А.
Дата: 2017.01.16
Скачувань: 19
Введение в функциональный анализ (1967)
Вулих Б.З.
Дата: 2017.01.10
Скачувань: 391
Економічна теорія (2010)
Чухно А.А.
Дата: 2016.12.17
Скачувань: 12
Суспільний статус староукраїнської (руської) мови ХІV - ХVІІ століття: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива (2015)
Фаріон  І.Д.
Дата: 2016.12.12
Скачувань: 11
Тюркські джерела до історії України. (2010)
Турнанли Ф.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 13
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2011)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 7
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2009)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 15
Случайные процессы (1979)
Розанов Ю.А.
Дата: 2016.11.22
Скачувань: 405
Задачник-практикум по математической теории поля (1976)
Семянистый В.И.
Дата: 2016.11.20
Скачувань: 452
Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения (2008)
Кенэ 
Дата: 2016.11.09
Скачувань: 13
Теория вероятностей (1987)
Прохоров Ю.В.
Дата: 2016.10.30
Скачувань: 402
Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и макроэкономика (2009)
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 13
Мікроекономіка. Практикум (2008)
Калініченко О.В.
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 15
Травматология/ под ред. Г.П.Котельникова, С.П.Миронова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 808 с. (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 491641
Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие (0)
Дата: 2009.06.11
Скачувань: 448169
Камминг, Стив. VBA для "чайников", 3-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001 (0)
Дата: 2009.06.02
Скачувань: 298573
Травматология и ортопедия: Руководство для врачей/ Под ред. Н.В. Корнилова: В 4 томах. СПб.: Гиппокр (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 247904
Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возоасте: Учеб. Заведений. - М (0)
Дата: 2012.04.12
Скачувань: 213255
Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований К.: 2001 (0)
Дата: 2008.12.01
Скачувань: 197004
Физическая культура: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 2-е изд., перераб. (0)
Дата: 2009.11.26
Скачувань: 188892
Фтизиопульмонология: Учебник/ В.Ю. Мишин, Ю.Г. Григорьев, А.В. Митронин и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа (0)
Дата: 2010.10.20
Скачувань: 163583
Краткая характеристика и методика развития основных физический качеств (0)
Дата: 2009.10.16
Скачувань: 139842
Holt R., Holt W. Developmental Language Skills. – New York: A Harcourt Education Company, 2009. – 22 (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 126066
Отбор и прогнозирование в легкой атлетике: методические указания/ сост. В.В.Захарова (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 101310
Bercovitch S. The Cambridge History of American Literature. – New York: Cambridge University Press (0)
Дата: 2011.01.11
Скачувань: 97912
Brinton Laurel J. The Structure of Modern English (0)
Дата: 2010.01.25
Скачувань: 89228
Nist S., Mohr C. Advancing Vocabulary Skills. – Marlton: Townsend Press, 2002. – 206 p. (0)
Дата: 2011.01.11
Скачувань: 88729
Футбол. Тренировка/Банников (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 85854
Свою Україну любіть. Любіть її…Во врем’я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.
***

Одна вона у нас така — уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гримуча хоч без лаврового вінка.
***

Нічого кращого не має, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим.
***

Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого.
***

Ну що б, здавалося слова…Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, як їх почує!.. Знать, од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди!
***

І кров за кров, і муки за муки.
***

Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине... От де, люде, наша слава, Слава України!
***

Молітесь богові одному, Молітесь правді на землі, А більше на землі нікому Не поклонітесь. Все брехня — Попи й царі...
***

Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!
***

За що ми любимо Богдана, за те що москалі його забули, в дурнії німфчики обули Великославного гетьмана.
***

Казав пан — кожух дам, та й слово його тепле.
***

Коли ти будеш зо мною, то смерть не посмiє i в хату нашу заглянуть.
***

Раз добром нагріте серце вік не прохолоне.
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Інститут української філології Кафедра стилістики української мови

Українська лексикографія у загальнослов'янському контексті
Cторінок: 564
Мова: Українська
Рік видання: 2011
 

 

Доступ заборонено!
Л.І. Мацько, В.Ф.Христенок Актуальні питання історії української літературної мови
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Потебня О.О. Естетика і поетика слова: Збірник. Пер. з рос. -К.1985
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
В. Христенок "Питання походження української мови"
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Л.І. Мацько, В.Ф.Христенок Історія української літературної мови (вибрані теми)
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Єрмоленко С.Я. Мова і українознавчий світогляд: Монографія. - К.: НДІУ, 2007. - 444 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Л.І. Мацько "Риторика"
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Л.І. Мацько, О.М.Сидоренко Стилістика української мови
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Л. І. Мацько, О. М. Мацько, О. М. Калита "Ураїнська мова 11 клас"
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Мацько Л., Семеног О. Українська мова: 10-12 класи (профіль - українська філологія) --К. 2008
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Л.І. Мацько, О.М. Мацько, О.М.Сидоренко Українська мова
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Українська мова: 11 кл.: Тексти переказів із творчими завданнями для держ. підсумк. атестації.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Українська лінгвостилістика ХХ - початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела - К. 2007
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Семеног Олена, Етнолінгводидактична культура педагога. Практикум: Навч. посіб.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Семеног Олена, Етнолінгводидактична культура педагога. Практикум: Навч. посіб. - К.- 2006
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти. - Глухів: РВВ ГДПУ, 2008.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Русанівський В.М. Історія української літературної мови. Підручник. - К.: Артек, 2001. - 392 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
М.Я. Плющ, Н.Я.Грипас Українська мова: Довідник. - Київ: "Освіта", 2002
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Голуб Н.Б.Самостійна робота студентів з риторики
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Сучасна українська літературна мова: стилістика/За ред. Білодіда І.І.. - Київ: Наукова думка, 1973
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0