Проект "Електронна педагогіка"

Зібрання повнотекстових видань

Orphus
Нові надходження Найпопулярніші книжки
Микроэкономика (2011)
Пиндайк 
Дата: 2017.03.17
Скачувань: 0
Українська термінологія і сучасність (2013)
Іващенко  В.Л.
Дата: 2017.01.19
Скачувань: 3
Вибрані праці (2012)
Чухно А.А.
Дата: 2017.01.16
Скачувань: 4
Введение в функциональный анализ (1967)
Вулих Б.З.
Дата: 2017.01.10
Скачувань: 60
Економічна теорія (2010)
Чухно А.А.
Дата: 2016.12.17
Скачувань: 3
Суспільний статус староукраїнської (руської) мови ХІV - ХVІІ століття: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива (2015)
Фаріон  І.Д.
Дата: 2016.12.12
Скачувань: 3
Тюркські джерела до історії України. (2010)
Турнанли Ф.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 3
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2011)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 0
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2009)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 3
Случайные процессы (1979)
Розанов Ю.А.
Дата: 2016.11.22
Скачувань: 65
Задачник-практикум по математической теории поля (1976)
Семянистый В.И.
Дата: 2016.11.20
Скачувань: 78
Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения (2008)
Кенэ 
Дата: 2016.11.09
Скачувань: 4
Теория вероятностей (1987)
Прохоров Ю.В.
Дата: 2016.10.30
Скачувань: 62
Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и макроэкономика (2009)
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 4
Мікроекономіка. Практикум (2008)
Калініченко О.В.
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 3
Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие (0)
Дата: 2009.06.11
Скачувань: 445296
Травматология/ под ред. Г.П.Котельникова, С.П.Миронова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 808 с. (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 362964
Камминг, Стив. VBA для "чайников", 3-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001 (0)
Дата: 2009.06.02
Скачувань: 272497
Травматология и ортопедия: Руководство для врачей/ Под ред. Н.В. Корнилова: В 4 томах. СПб.: Гиппокр (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 229826
Физическая культура: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 2-е изд., перераб. (0)
Дата: 2009.11.26
Скачувань: 185049
Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований К.: 2001 (0)
Дата: 2008.12.01
Скачувань: 181788
Фтизиопульмонология: Учебник/ В.Ю. Мишин, Ю.Г. Григорьев, А.В. Митронин и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа (0)
Дата: 2010.10.20
Скачувань: 152227
Краткая характеристика и методика развития основных физический качеств (0)
Дата: 2009.10.16
Скачувань: 137847
Отбор и прогнозирование в легкой атлетике: методические указания/ сост. В.В.Захарова (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 98871
Футбол. Тренировка/Банников (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 85182
Bercovitch S. The Cambridge History of American Literature. – New York: Cambridge University Press (0)
Дата: 2011.01.11
Скачувань: 84711
Holt R., Holt W. Developmental Language Skills. – New York: A Harcourt Education Company, 2009. – 22 (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 80104
Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов: Практ. рук.: в 3 т. Т. 3-Кн.2- Мн.: Выш. шк.-1997 (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 72936
Степанян Л.Л. Введение в практику перевода специальной литературы (0)
Дата: 2010.01.25
Скачувань: 72746
Психиатрический энциклопедический словарь/ Й.А.Стоименов, М.Й.Стоименова, П.Й.Коева и др. - К.: МАУП (0)
Дата: 2011.02.10
Скачувань: 68180
Молітесь богові одному, Молітесь правді на землі, А більше на землі нікому Не поклонітесь. Все брехня — Попи й царі...
***

Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого.
***

Ну що б, здавалося слова…Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, як їх почує!.. Знать, од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди!
***

За що ми любимо Богдана, за те що москалі його забули, в дурнії німфчики обули Великославного гетьмана.
***

І кров за кров, і муки за муки.
***

Свою Україну любіть. Любіть її…Во врем’я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.
***

Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!
***

Коли ти будеш зо мною, то смерть не посмiє i в хату нашу заглянуть.
***

Одна вона у нас така — уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гримуча хоч без лаврового вінка.
***

Нічого кращого не має, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим.
***

Казав пан — кожух дам, та й слово його тепле.
***

Раз добром нагріте серце вік не прохолоне.
***

Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине... От де, люде, наша слава, Слава України!
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Інститут філософської освіти та науки Кафедра історії та філософiї історії

Баран В.К Україна: новітня історія (1945-1991рр.) -Львів 2003
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Філософія історії:Підруч. Для вищ. Шк. - Х.: Прапор, 2006. - 657 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
В.П.Андрущенко, М.І.Михальченко Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Філософія політики:Підручник/авт.-упоряд.: В.П.Андрущенко (кер.) та ін. - К.: Знання України, 2003.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Історія української та зарубіжної культури: Навчальний псібник./ Б.І.Білик, Ю.А.Горбань, Я.С.Калакур
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Бойченко І.В. Філософія історії. Підручник
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Основи етнодержавознавства. Підручник/ За ред. Ю.І. Римаренка. - К.: Либідь, 1997. - 656 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Сергейчик Е.М. Философия истории
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Політична філософія. Підручник/Є.М. Суліма.-К.: Знання,2006. - 799 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Ящук Т.І. Філософія історії.Курс лекцій. Навчальний посібник
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Семенов Ю.И. Философия истории
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Філософія історії: Підруч. для вищ. шк.— X.: Прапор, 2006.- 656 с
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Філософія політики: Підручник / Авт.-упоряд.: В.П. Андрущенко (кер.) та ін. — К.: Знання України,
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Пріцак О. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. — Київ — Кембрідж, 1991.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Україна: друга половина ХХ століття: Нариси історії/П.П.Панченко, М.Р.Плющ, Л.А.Шевченко та ін.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Б.Лановик. Історія України
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Етнічний довідник. У трьох частинах: Ч.І. Поняття та терміни. – К., 1997.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Ивин А. Философия истории
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Тельвак B.B. Історіософія та методологія історії. - Ч. І. Історіософія. - Дрогобич, 1999. - 106 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник /За ред. О.М.Мироненка
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0