Проект "Електронна педагогіка"

Зібрання повнотекстових видань

Orphus
Нові надходження Найпопулярніші книжки
Микроэкономика (2011)
Пиндайк 
Дата: 2017.03.17
Скачувань: 11
Українська термінологія і сучасність (2013)
Іващенко  В.Л.
Дата: 2017.01.19
Скачувань: 13
Вибрані праці (2012)
Чухно А.А.
Дата: 2017.01.16
Скачувань: 15
Введение в функциональный анализ (1967)
Вулих Б.З.
Дата: 2017.01.10
Скачувань: 196
Економічна теорія (2010)
Чухно А.А.
Дата: 2016.12.17
Скачувань: 12
Суспільний статус староукраїнської (руської) мови ХІV - ХVІІ століття: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива (2015)
Фаріон  І.Д.
Дата: 2016.12.12
Скачувань: 11
Тюркські джерела до історії України. (2010)
Турнанли Ф.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 12
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2011)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 5
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2009)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 11
Случайные процессы (1979)
Розанов Ю.А.
Дата: 2016.11.22
Скачувань: 198
Задачник-практикум по математической теории поля (1976)
Семянистый В.И.
Дата: 2016.11.20
Скачувань: 228
Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения (2008)
Кенэ 
Дата: 2016.11.09
Скачувань: 12
Теория вероятностей (1987)
Прохоров Ю.В.
Дата: 2016.10.30
Скачувань: 226
Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и макроэкономика (2009)
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 12
Мікроекономіка. Практикум (2008)
Калініченко О.В.
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 10
Травматология/ под ред. Г.П.Котельникова, С.П.Миронова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 808 с. (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 479312
Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие (0)
Дата: 2009.06.11
Скачувань: 446786
Камминг, Стив. VBA для "чайников", 3-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001 (0)
Дата: 2009.06.02
Скачувань: 274977
Травматология и ортопедия: Руководство для врачей/ Под ред. Н.В. Корнилова: В 4 томах. СПб.: Гиппокр (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 236693
Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возоасте: Учеб. Заведений. - М (0)
Дата: 2012.04.12
Скачувань: 207809
Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований К.: 2001 (0)
Дата: 2008.12.01
Скачувань: 192613
Физическая культура: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 2-е изд., перераб. (0)
Дата: 2009.11.26
Скачувань: 186959
Фтизиопульмонология: Учебник/ В.Ю. Мишин, Ю.Г. Григорьев, А.В. Митронин и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа (0)
Дата: 2010.10.20
Скачувань: 157145
Краткая характеристика и методика развития основных физический качеств (0)
Дата: 2009.10.16
Скачувань: 139146
Holt R., Holt W. Developmental Language Skills. – New York: A Harcourt Education Company, 2009. – 22 (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 125349
Отбор и прогнозирование в легкой атлетике: методические указания/ сост. В.В.Захарова (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 100566
Bercovitch S. The Cambridge History of American Literature. – New York: Cambridge University Press (0)
Дата: 2011.01.11
Скачувань: 92879
Футбол. Тренировка/Банников (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 85531
Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов: Практ. рук.: в 3 т. Т. 3-Кн.2- Мн.: Выш. шк.-1997 (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 76759
Степанян Л.Л. Введение в практику перевода специальной литературы (0)
Дата: 2010.01.25
Скачувань: 73025
Одна вона у нас така — уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гримуча хоч без лаврового вінка.
***

За що ми любимо Богдана, за те що москалі його забули, в дурнії німфчики обули Великославного гетьмана.
***

Казав пан — кожух дам, та й слово його тепле.
***

Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!
***

І кров за кров, і муки за муки.
***

Раз добром нагріте серце вік не прохолоне.
***

Коли ти будеш зо мною, то смерть не посмiє i в хату нашу заглянуть.
***

Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине... От де, люде, наша слава, Слава України!
***

Нічого кращого не має, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим.
***

Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого.
***

Ну що б, здавалося слова…Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, як їх почує!.. Знать, од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди!
***

Молітесь богові одному, Молітесь правді на землі, А більше на землі нікому Не поклонітесь. Все брехня — Попи й царі...
***

Свою Україну любіть. Любіть її…Во врем’я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Інститут філософської освіти та науки Кафедра філософії

Волинка Г.І., Мозгова Н.Г., Федів Ю.О. Філософія і філософські науки - К.2006
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Філософія як складова університетської освіти.За ред. Г.І. Волинки. – К.: 2007 р
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Навчальний посібник. - К.: Україна, 2001.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Вступ до філософії історико-філософська пропедевтика/ за ред Г.І. Волинки
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Мозгова Н.Г. Логіка:Навч. Посіб.-К.:Каравела,2007.-248с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Мацько Л.І. Риторика: Навчальний посібник
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Г.І. Волинка Філософія Стародавньсті і Середньовіччя в освітньому контексті: Навч. посібник. -К.2003
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Н.А.Колотілова Риторика Навчальний посібник. - К.Видавництво "Центр учбової літератури", 2007
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Петрушенко В.Л. Епістемологія як філософська теорія зання: Монографія. - Львів: 2000
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Патрик де Лобье "Эсхатология"- М.:2004
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Социальная философия и философская антропология: Труды и исследования. - М., 1995. - 242 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Філософія. Словник-довідник: Навчальний посібник. - К.: "Дельта", 2006. - 160 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Еміль Дюркгайм Первісні форми релігійного життя: Тотемна система в Австралії Пер. з фр. Г. Філіпчука
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Прот. Боднарюк Р., Боднарюк Г. Б Грани Единого. - Ивано-Франковск, Сиверсия MB, 2004. - 96 с,
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Кушаков Ю. В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу. Навчальний посібник. — К: 2006
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Давыдов Я.В. Философия религии. Конспект лекций. — М.: "Приор - издат", 2006. — 176 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Памфіл Д.Юркевич вибрані твори Ідея-Серце-Розум і досвід. Канада, Вінніпег, 1984
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Антология кинизма/ И.М.Нахов. Москва: Наука, 1984
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів з спеціальності 6.020100. Культурологія
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
   
Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів з спеціальності 6.020301.Філософія
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0