Проект "Електронна педагогіка"

Зібрання повнотекстових видань

Orphus
Нові надходження Найпопулярніші книжки
Микроэкономика (2011)
Пиндайк 
Дата: 2017.03.17
Скачувань: 15
Українська термінологія і сучасність (2013)
Іващенко  В.Л.
Дата: 2017.01.19
Скачувань: 17
Вибрані праці (2012)
Чухно А.А.
Дата: 2017.01.16
Скачувань: 19
Введение в функциональный анализ (1967)
Вулих Б.З.
Дата: 2017.01.10
Скачувань: 388
Економічна теорія (2010)
Чухно А.А.
Дата: 2016.12.17
Скачувань: 12
Суспільний статус староукраїнської (руської) мови ХІV - ХVІІ століття: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива (2015)
Фаріон  І.Д.
Дата: 2016.12.12
Скачувань: 11
Тюркські джерела до історії України. (2010)
Турнанли Ф.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 13
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2011)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 7
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2009)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 15
Случайные процессы (1979)
Розанов Ю.А.
Дата: 2016.11.22
Скачувань: 401
Задачник-практикум по математической теории поля (1976)
Семянистый В.И.
Дата: 2016.11.20
Скачувань: 448
Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения (2008)
Кенэ 
Дата: 2016.11.09
Скачувань: 13
Теория вероятностей (1987)
Прохоров Ю.В.
Дата: 2016.10.30
Скачувань: 397
Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и макроэкономика (2009)
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 13
Мікроекономіка. Практикум (2008)
Калініченко О.В.
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 15
Травматология/ под ред. Г.П.Котельникова, С.П.Миронова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 808 с. (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 491631
Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие (0)
Дата: 2009.06.11
Скачувань: 448157
Камминг, Стив. VBA для "чайников", 3-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001 (0)
Дата: 2009.06.02
Скачувань: 298561
Травматология и ортопедия: Руководство для врачей/ Под ред. Н.В. Корнилова: В 4 томах. СПб.: Гиппокр (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 247892
Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возоасте: Учеб. Заведений. - М (0)
Дата: 2012.04.12
Скачувань: 213246
Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований К.: 2001 (0)
Дата: 2008.12.01
Скачувань: 196990
Физическая культура: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 2-е изд., перераб. (0)
Дата: 2009.11.26
Скачувань: 188886
Фтизиопульмонология: Учебник/ В.Ю. Мишин, Ю.Г. Григорьев, А.В. Митронин и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа (0)
Дата: 2010.10.20
Скачувань: 163573
Краткая характеристика и методика развития основных физический качеств (0)
Дата: 2009.10.16
Скачувань: 139833
Holt R., Holt W. Developmental Language Skills. – New York: A Harcourt Education Company, 2009. – 22 (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 126053
Отбор и прогнозирование в легкой атлетике: методические указания/ сост. В.В.Захарова (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 101295
Bercovitch S. The Cambridge History of American Literature. – New York: Cambridge University Press (0)
Дата: 2011.01.11
Скачувань: 97902
Brinton Laurel J. The Structure of Modern English (0)
Дата: 2010.01.25
Скачувань: 89216
Nist S., Mohr C. Advancing Vocabulary Skills. – Marlton: Townsend Press, 2002. – 206 p. (0)
Дата: 2011.01.11
Скачувань: 88718
Футбол. Тренировка/Банников (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 85846
Коли ти будеш зо мною, то смерть не посмiє i в хату нашу заглянуть.
***

І кров за кров, і муки за муки.
***

Казав пан — кожух дам, та й слово його тепле.
***

За що ми любимо Богдана, за те що москалі його забули, в дурнії німфчики обули Великославного гетьмана.
***

Одна вона у нас така — уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гримуча хоч без лаврового вінка.
***

Молітесь богові одному, Молітесь правді на землі, А більше на землі нікому Не поклонітесь. Все брехня — Попи й царі...
***

Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!
***

Раз добром нагріте серце вік не прохолоне.
***

Нічого кращого не має, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим.
***

Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого.
***

Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине... От де, люде, наша слава, Слава України!
***

Ну що б, здавалося слова…Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, як їх почує!.. Знать, од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди!
***

Свою Україну любіть. Любіть її…Во врем’я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Інститут філософської освіти та науки Кафедра психології

Фейдимен Дж., Фрейджер Р. Теории личности и личностный рост ( М: Прайм - Еврознак, 2004 - 657 с. )
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Т.Д.Марцинковска История психологии Учебник
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Б. Д. Карвасарский. Психотерапевтическая энциклопедия. – СПб. : Питер Ком, 1998. – 752 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Л.Ф. Бурлачук Психодиагностика
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Детская практическая психология: Учебник / Под ред. проф. Т.Д. Марцинковской. — М.: Гардарики, 2000.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
"Психология. Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. В 3 кн. Кн. 2. Психология образования.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Немов Р. С. Основы психологического консультирования: Учеб. для студ. педвузов. – М.: Гуманит.1999
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Осипова А.А. Общая психокорекция: Учеб. пособие для студентов вузов
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Л. Е. Орбан-Лембрик Соціальна психологія Посібник Київ Академвидав 2003
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Вікова і педагогічна психологія: Навчальний посібник/ О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська,З.В.Огороднійчук
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Т.М.Лисянська Вікова і педагогічна психологія
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Ануфриева Н.М., Зелинская Т.Н., Н.Е. Зелинский. Социальная психология: Курс лекций
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Загальна психологія: Підручник / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія:Практикум - К.: 2006
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Нестерова О.В. Педагогическая психология в схемах, таблицах и опорных конспектах: учеб. пособие
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Д.Шульц,С.Шульц Психология и работа.Питер,2003
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Организационная психология/ под ред. Г.В. Суходольского. - Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2004.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Кочюнас Р. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ. - М.: "Академический проект", 1999. - 240 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. - М., 2000. - 450 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0