Проект "Електронна педагогіка"

Зібрання повнотекстових видань

Orphus
Нові надходження Найпопулярніші книжки
Микроэкономика (2011)
Пиндайк 
Дата: 2017.03.17
Скачувань: 0
Українська термінологія і сучасність (2013)
Іващенко  В.Л.
Дата: 2017.01.19
Скачувань: 3
Вибрані праці (2012)
Чухно А.А.
Дата: 2017.01.16
Скачувань: 4
Введение в функциональный анализ (1967)
Вулих Б.З.
Дата: 2017.01.10
Скачувань: 65
Економічна теорія (2010)
Чухно А.А.
Дата: 2016.12.17
Скачувань: 3
Суспільний статус староукраїнської (руської) мови ХІV - ХVІІ століття: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива (2015)
Фаріон  І.Д.
Дата: 2016.12.12
Скачувань: 3
Тюркські джерела до історії України. (2010)
Турнанли Ф.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 3
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2011)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 0
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2009)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 3
Случайные процессы (1979)
Розанов Ю.А.
Дата: 2016.11.22
Скачувань: 65
Задачник-практикум по математической теории поля (1976)
Семянистый В.И.
Дата: 2016.11.20
Скачувань: 78
Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения (2008)
Кенэ 
Дата: 2016.11.09
Скачувань: 4
Теория вероятностей (1987)
Прохоров Ю.В.
Дата: 2016.10.30
Скачувань: 63
Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и макроэкономика (2009)
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 4
Мікроекономіка. Практикум (2008)
Калініченко О.В.
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 3
Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие (0)
Дата: 2009.06.11
Скачувань: 445325
Травматология/ под ред. Г.П.Котельникова, С.П.Миронова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 808 с. (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 363325
Камминг, Стив. VBA для "чайников", 3-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001 (0)
Дата: 2009.06.02
Скачувань: 272529
Травматология и ортопедия: Руководство для врачей/ Под ред. Н.В. Корнилова: В 4 томах. СПб.: Гиппокр (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 229935
Физическая культура: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 2-е изд., перераб. (0)
Дата: 2009.11.26
Скачувань: 185074
Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований К.: 2001 (0)
Дата: 2008.12.01
Скачувань: 181894
Фтизиопульмонология: Учебник/ В.Ю. Мишин, Ю.Г. Григорьев, А.В. Митронин и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа (0)
Дата: 2010.10.20
Скачувань: 152314
Краткая характеристика и методика развития основных физический качеств (0)
Дата: 2009.10.16
Скачувань: 138118
Отбор и прогнозирование в легкой атлетике: методические указания/ сост. В.В.Захарова (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 98887
Футбол. Тренировка/Банников (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 85184
Bercovitch S. The Cambridge History of American Literature. – New York: Cambridge University Press (0)
Дата: 2011.01.11
Скачувань: 84904
Holt R., Holt W. Developmental Language Skills. – New York: A Harcourt Education Company, 2009. – 22 (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 81399
Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов: Практ. рук.: в 3 т. Т. 3-Кн.2- Мн.: Выш. шк.-1997 (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 72965
Степанян Л.Л. Введение в практику перевода специальной литературы (0)
Дата: 2010.01.25
Скачувань: 72757
Психиатрический энциклопедический словарь/ Й.А.Стоименов, М.Й.Стоименова, П.Й.Коева и др. - К.: МАУП (0)
Дата: 2011.02.10
Скачувань: 68207
Молітесь богові одному, Молітесь правді на землі, А більше на землі нікому Не поклонітесь. Все брехня — Попи й царі...
***

Коли ти будеш зо мною, то смерть не посмiє i в хату нашу заглянуть.
***

І кров за кров, і муки за муки.
***

Раз добром нагріте серце вік не прохолоне.
***

Нічого кращого не має, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим.
***

Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине... От де, люде, наша слава, Слава України!
***

Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого.
***

Ну що б, здавалося слова…Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, як їх почує!.. Знать, од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди!
***

За що ми любимо Богдана, за те що москалі його забули, в дурнії німфчики обули Великославного гетьмана.
***

Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!
***

Свою Україну любіть. Любіть її…Во врем’я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.
***

Казав пан — кожух дам, та й слово його тепле.
***

Одна вона у нас така — уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гримуча хоч без лаврового вінка.
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Інститут філософської освіти та науки Кафедра культурології

Хенрик Хоффманн Звезды и Боги Астрально-мифологическая школа в религоведении. - Севастополь, 2006 г.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Хоффманн Х. "О религии и религиоведении". - Севастополь. Издательский дом "Максим" ЧП Арефьев М.Э.,
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство: - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Кондор, 2004
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Лобовик Б.О. Причини виникнення релігійних вірувань. – К.:1962
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Розин В.М. Культурология: Учебник. – 2-е изд. – М.: Гардарики, 2005. – 462с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
История культурологии: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук--М.: 2006
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Красников А.Н. Методология классического религиоведения. - Благовещенск: 2004
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Рудольф Отто Священное АНО "Издательство С.-Петербургского университета", 2008
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Энциклопедия сакральной географии/ [Сост. Д.В. Громов]. - Екатеринбург: Ультра.Культура, 2005.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Джеффри Бартон Рассел. Сатана. Восприятие зла в ранней христианской традиции. Пер. с англ. Санина А.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Липинський В.К. Релігія і церква в історії України. - К.: ПБП "Фотовідеосервіс", 1993. - 128 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
А. Введенский Религиозное сознание язычества. Т 1. М.: Университетская типография.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій: Навчальний посібник для студентів
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Розалинда Краусс Подлинность авангарда и другие модернистские мифы.- М.: Художественный журнал, 2003
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Генис Александр Вавилонская башня: искусство настоящего времени./Эссе. - М., 1997
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Махов Александр Евгеньевич. Hostis antiquus: Категории и образы средневековой христианской демонолог
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
!Rudolf Otto. Das Heilige. - Bochum: Ruhr-Universitat, 2006. - 146 p
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Остапчук І. Релігійна символіка: Посібник. - Івано-Франківськ: Видавець Третяк І.Я., 2008. - 156 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Н. Боголюбов "Философия религии" Часть I
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Козловский И.А. Католицизм. Справочное издание. - Донецк: ІПШІ "Наука і освіта", 2007. - 124 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0