Проект "Електронна педагогіка"

Зібрання повнотекстових видань

Orphus
Нові надходження Найпопулярніші книжки
Микроэкономика (2011)
Пиндайк 
Дата: 2017.03.17
Скачувань: 0
Українська термінологія і сучасність (2013)
Іващенко  В.Л.
Дата: 2017.01.19
Скачувань: 3
Вибрані праці (2012)
Чухно А.А.
Дата: 2017.01.16
Скачувань: 4
Введение в функциональный анализ (1967)
Вулих Б.З.
Дата: 2017.01.10
Скачувань: 60
Економічна теорія (2010)
Чухно А.А.
Дата: 2016.12.17
Скачувань: 3
Суспільний статус староукраїнської (руської) мови ХІV - ХVІІ століття: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива (2015)
Фаріон  І.Д.
Дата: 2016.12.12
Скачувань: 3
Тюркські джерела до історії України. (2010)
Турнанли Ф.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 3
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2011)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 0
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2009)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 3
Случайные процессы (1979)
Розанов Ю.А.
Дата: 2016.11.22
Скачувань: 65
Задачник-практикум по математической теории поля (1976)
Семянистый В.И.
Дата: 2016.11.20
Скачувань: 78
Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения (2008)
Кенэ 
Дата: 2016.11.09
Скачувань: 4
Теория вероятностей (1987)
Прохоров Ю.В.
Дата: 2016.10.30
Скачувань: 62
Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и макроэкономика (2009)
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 4
Мікроекономіка. Практикум (2008)
Калініченко О.В.
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 3
Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие (0)
Дата: 2009.06.11
Скачувань: 445296
Травматология/ под ред. Г.П.Котельникова, С.П.Миронова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 808 с. (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 362965
Камминг, Стив. VBA для "чайников", 3-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001 (0)
Дата: 2009.06.02
Скачувань: 272497
Травматология и ортопедия: Руководство для врачей/ Под ред. Н.В. Корнилова: В 4 томах. СПб.: Гиппокр (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 229826
Физическая культура: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 2-е изд., перераб. (0)
Дата: 2009.11.26
Скачувань: 185049
Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований К.: 2001 (0)
Дата: 2008.12.01
Скачувань: 181790
Фтизиопульмонология: Учебник/ В.Ю. Мишин, Ю.Г. Григорьев, А.В. Митронин и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа (0)
Дата: 2010.10.20
Скачувань: 152227
Краткая характеристика и методика развития основных физический качеств (0)
Дата: 2009.10.16
Скачувань: 137847
Отбор и прогнозирование в легкой атлетике: методические указания/ сост. В.В.Захарова (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 98871
Футбол. Тренировка/Банников (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 85182
Bercovitch S. The Cambridge History of American Literature. – New York: Cambridge University Press (0)
Дата: 2011.01.11
Скачувань: 84711
Holt R., Holt W. Developmental Language Skills. – New York: A Harcourt Education Company, 2009. – 22 (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 80104
Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов: Практ. рук.: в 3 т. Т. 3-Кн.2- Мн.: Выш. шк.-1997 (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 72936
Степанян Л.Л. Введение в практику перевода специальной литературы (0)
Дата: 2010.01.25
Скачувань: 72746
Психиатрический энциклопедический словарь/ Й.А.Стоименов, М.Й.Стоименова, П.Й.Коева и др. - К.: МАУП (0)
Дата: 2011.02.10
Скачувань: 68180
Нічого кращого не має, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим.
***

Одна вона у нас така — уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гримуча хоч без лаврового вінка.
***

Свою Україну любіть. Любіть її…Во врем’я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.
***

Коли ти будеш зо мною, то смерть не посмiє i в хату нашу заглянуть.
***

Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого.
***

Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!
***

За що ми любимо Богдана, за те що москалі його забули, в дурнії німфчики обули Великославного гетьмана.
***

І кров за кров, і муки за муки.
***

Казав пан — кожух дам, та й слово його тепле.
***

Раз добром нагріте серце вік не прохолоне.
***

Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине... От де, люде, наша слава, Слава України!
***

Ну що б, здавалося слова…Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, як їх почує!.. Знать, од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди!
***

Молітесь богові одному, Молітесь правді на землі, А більше на землі нікому Не поклонітесь. Все брехня — Попи й царі...
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Інститут філософської освіти та науки Кафедра філософської антропології

П.Шульц Философская антропология Введение для изучающих психологии
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ Составитель и главный научный редактор Александр Алексеевич Грицанов
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Навчальний посібник. - К.: Україна, 2001. -
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Джованни Джентиле. Введение в философию — СПб.: Алетейя, 2000 г. — 470 с
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Философия XX века. Учебное пособие. М., ЦИНО общества "Знание" России, 1997.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Этьен Жильсон ФИЛОСОФИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА От истоков патристики до конца XIV века
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Спиркин А.Г. Философия: Учебник. - 2-е изд. М.: Гардарики, 2002. - 736 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Д. Реале, Д. Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. Том 4.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
А.А. Нейхардт. Легенды и сказания древнего Рима. М.: Правда.1987
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Сатисчандра ЧАТТЕРДЖИ, Дхирендрамохан ДАТТА. ДРЕВНЯЯ ИНДИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
История философии в кратком изложении/Пер. с чеш. И. И. Богута.-М.: Мысль, 1995- 590 [1] с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Абрамов М.А. Шотландская философия века Просвещения / РАН. Ин-т философии. - М., 2000. - 353 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Философия: Учебник для вузов / Под общ. ред. В. В. Миронова. — М.: Норма, 2005. — 928 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Философия: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. Отв. редакторы: В.Д.Губин, Т.Ю.Сидорина, В.П.Филатов
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Философы Греции Основы основ: логика, физика, этика М. ЗАО Изд.-во ЭКСМО Пресс. -1999 1056 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
История философии: Энциклопедия. — Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002. — 1376 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Социальная философия. Учебник. - Под редакцией И.А. Гобозова. - М.: Издатель Савин С.А., 2003. - 528
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Татаркевич В.Історія філософії: Т.1: Антична і середньовічна філософія, 1997. — 456 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Е.В. Золотухина-Аболина Философская антропология: Учебное пособие. — М: ИКЦ «МарТ»
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0