Проект "Електронна педагогіка"

Зібрання повнотекстових видань

Orphus
Нові надходження Найпопулярніші книжки
Микроэкономика (2011)
Пиндайк 
Дата: 2017.03.17
Скачувань: 11
Українська термінологія і сучасність (2013)
Іващенко  В.Л.
Дата: 2017.01.19
Скачувань: 13
Вибрані праці (2012)
Чухно А.А.
Дата: 2017.01.16
Скачувань: 15
Введение в функциональный анализ (1967)
Вулих Б.З.
Дата: 2017.01.10
Скачувань: 194
Економічна теорія (2010)
Чухно А.А.
Дата: 2016.12.17
Скачувань: 12
Суспільний статус староукраїнської (руської) мови ХІV - ХVІІ століття: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива (2015)
Фаріон  І.Д.
Дата: 2016.12.12
Скачувань: 11
Тюркські джерела до історії України. (2010)
Турнанли Ф.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 12
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2011)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 5
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2009)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 11
Случайные процессы (1979)
Розанов Ю.А.
Дата: 2016.11.22
Скачувань: 195
Задачник-практикум по математической теории поля (1976)
Семянистый В.И.
Дата: 2016.11.20
Скачувань: 225
Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения (2008)
Кенэ 
Дата: 2016.11.09
Скачувань: 12
Теория вероятностей (1987)
Прохоров Ю.В.
Дата: 2016.10.30
Скачувань: 224
Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и макроэкономика (2009)
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 12
Мікроекономіка. Практикум (2008)
Калініченко О.В.
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 10
Травматология/ под ред. Г.П.Котельникова, С.П.Миронова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 808 с. (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 479303
Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие (0)
Дата: 2009.06.11
Скачувань: 446766
Камминг, Стив. VBA для "чайников", 3-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001 (0)
Дата: 2009.06.02
Скачувань: 274924
Травматология и ортопедия: Руководство для врачей/ Под ред. Н.В. Корнилова: В 4 томах. СПб.: Гиппокр (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 236594
Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возоасте: Учеб. Заведений. - М (0)
Дата: 2012.04.12
Скачувань: 207765
Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований К.: 2001 (0)
Дата: 2008.12.01
Скачувань: 192606
Физическая культура: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 2-е изд., перераб. (0)
Дата: 2009.11.26
Скачувань: 186936
Фтизиопульмонология: Учебник/ В.Ю. Мишин, Ю.Г. Григорьев, А.В. Митронин и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа (0)
Дата: 2010.10.20
Скачувань: 157056
Краткая характеристика и методика развития основных физический качеств (0)
Дата: 2009.10.16
Скачувань: 139139
Holt R., Holt W. Developmental Language Skills. – New York: A Harcourt Education Company, 2009. – 22 (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 125341
Отбор и прогнозирование в легкой атлетике: методические указания/ сост. В.В.Захарова (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 100558
Bercovitch S. The Cambridge History of American Literature. – New York: Cambridge University Press (0)
Дата: 2011.01.11
Скачувань: 92831
Футбол. Тренировка/Банников (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 85522
Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов: Практ. рук.: в 3 т. Т. 3-Кн.2- Мн.: Выш. шк.-1997 (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 76728
Степанян Л.Л. Введение в практику перевода специальной литературы (0)
Дата: 2010.01.25
Скачувань: 73021
Казав пан — кожух дам, та й слово його тепле.
***

Ну що б, здавалося слова…Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, як їх почує!.. Знать, од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди!
***

За що ми любимо Богдана, за те що москалі його забули, в дурнії німфчики обули Великославного гетьмана.
***

Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого.
***

Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине... От де, люде, наша слава, Слава України!
***

Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!
***

Одна вона у нас така — уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гримуча хоч без лаврового вінка.
***

І кров за кров, і муки за муки.
***

Молітесь богові одному, Молітесь правді на землі, А більше на землі нікому Не поклонітесь. Все брехня — Попи й царі...
***

Раз добром нагріте серце вік не прохолоне.
***

Нічого кращого не має, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим.
***

Коли ти будеш зо мною, то смерть не посмiє i в хату нашу заглянуть.
***

Свою Україну любіть. Любіть її…Во врем’я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Інститут філософської освіти та науки Кафедра соціальної філософії та філософії освіти

В.П.Андрущенко "Вступ до філософії. Великі філософи" Навчальний посібник
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики -Київ-2003
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Філософські абриси сучасної освіти: Монографія/За ред Предборської І. -Суми-2006
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Філософія освіти (наук. часоп. 1,2005). Гол. ред. В.П. Андрущенко
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Філософія освіти (наук. часоп. 2,2005). Гол. ред. В.П. Андрущенко
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Андрущенко В.П. Історія соціальної філософії: (Західноєвропейський контекст).-К.:Тандем, 2000.-416с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні - інноваційні аспекти. - К.: Грамота, 2005. - 448 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
В.П.Андрущенко, М.І.Михальченко Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій -Київ 1991р
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
В.П. Андрущенко"Великі філософи. Книга для читання для загальноосвітніх навчальних закладів"
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Вища освіта України і Болонський процес: навчальний посібник/ За редакцією В.Г. Кременя. К.: Освіта
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Кремень В.Г. Освіта і наука україни -К.: 2003
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
І.Д.Бех Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Барулин В.С. Социальная философия Ч.1: Учебник. - М.: Изд-во МГУ, 1993. - 336 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Б.С.Гершунский Философия образования для ХХІ века
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Ніколаєнко С.М. Стратегія розвитку освіти України: початок ХХІ століття. - К.: Знання, 2006. - 253 с
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філсофія в іменах: Навчальний посібник/ За ред. М.Ф. Тарасенка
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Бим-Бад Б.М. Педагогическое течение в нач. хх века (лекции)
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Барулин В.С. Социальная философия Ч.2: Учебник. - М.: Изд-во МГУ, 1993
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Социальная философия: Учеб. пособие для вузов/ В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников, В.Ю. Дорошенко и др.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0