Проект "Електронна педагогіка"

Зібрання повнотекстових видань

Orphus
Нові надходження Найпопулярніші книжки
Микроэкономика (2011)
Пиндайк 
Дата: 2017.03.17
Скачувань: 12
Українська термінологія і сучасність (2013)
Іващенко  В.Л.
Дата: 2017.01.19
Скачувань: 13
Вибрані праці (2012)
Чухно А.А.
Дата: 2017.01.16
Скачувань: 15
Введение в функциональный анализ (1967)
Вулих Б.З.
Дата: 2017.01.10
Скачувань: 242
Економічна теорія (2010)
Чухно А.А.
Дата: 2016.12.17
Скачувань: 12
Суспільний статус староукраїнської (руської) мови ХІV - ХVІІ століття: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива (2015)
Фаріон  І.Д.
Дата: 2016.12.12
Скачувань: 11
Тюркські джерела до історії України. (2010)
Турнанли Ф.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 13
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2011)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 7
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2009)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 11
Случайные процессы (1979)
Розанов Ю.А.
Дата: 2016.11.22
Скачувань: 256
Задачник-практикум по математической теории поля (1976)
Семянистый В.И.
Дата: 2016.11.20
Скачувань: 279
Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения (2008)
Кенэ 
Дата: 2016.11.09
Скачувань: 13
Теория вероятностей (1987)
Прохоров Ю.В.
Дата: 2016.10.30
Скачувань: 274
Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и макроэкономика (2009)
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 13
Мікроекономіка. Практикум (2008)
Калініченко О.В.
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 11
Травматология/ под ред. Г.П.Котельникова, С.П.Миронова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 808 с. (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 480075
Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие (0)
Дата: 2009.06.11
Скачувань: 447168
Камминг, Стив. VBA для "чайников", 3-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001 (0)
Дата: 2009.06.02
Скачувань: 295623
Травматология и ортопедия: Руководство для врачей/ Под ред. Н.В. Корнилова: В 4 томах. СПб.: Гиппокр (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 239733
Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возоасте: Учеб. Заведений. - М (0)
Дата: 2012.04.12
Скачувань: 209010
Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований К.: 2001 (0)
Дата: 2008.12.01
Скачувань: 192918
Физическая культура: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 2-е изд., перераб. (0)
Дата: 2009.11.26
Скачувань: 187470
Фтизиопульмонология: Учебник/ В.Ю. Мишин, Ю.Г. Григорьев, А.В. Митронин и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа (0)
Дата: 2010.10.20
Скачувань: 159171
Краткая характеристика и методика развития основных физический качеств (0)
Дата: 2009.10.16
Скачувань: 139344
Holt R., Holt W. Developmental Language Skills. – New York: A Harcourt Education Company, 2009. – 22 (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 125534
Отбор и прогнозирование в легкой атлетике: методические указания/ сост. В.В.Захарова (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 100727
Bercovitch S. The Cambridge History of American Literature. – New York: Cambridge University Press (0)
Дата: 2011.01.11
Скачувань: 94157
Футбол. Тренировка/Банников (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 85659
Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов: Практ. рук.: в 3 т. Т. 3-Кн.2- Мн.: Выш. шк.-1997 (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 77402
Степанян Л.Л. Введение в практику перевода специальной литературы (0)
Дата: 2010.01.25
Скачувань: 73121
За що ми любимо Богдана, за те що москалі його забули, в дурнії німфчики обули Великославного гетьмана.
***

Свою Україну любіть. Любіть її…Во врем’я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.
***

Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого.
***

Нічого кращого не має, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим.
***

Молітесь богові одному, Молітесь правді на землі, А більше на землі нікому Не поклонітесь. Все брехня — Попи й царі...
***

Ну що б, здавалося слова…Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, як їх почує!.. Знать, од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди!
***

Коли ти будеш зо мною, то смерть не посмiє i в хату нашу заглянуть.
***

Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине... От де, люде, наша слава, Слава України!
***

І кров за кров, і муки за муки.
***

Казав пан — кожух дам, та й слово його тепле.
***

Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!
***

Одна вона у нас така — уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гримуча хоч без лаврового вінка.
***

Раз добром нагріте серце вік не прохолоне.
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Інститут історичної освіти Кафедра всесвітньої історії

Вторая мировая война. За кулисами катастрофы - Верёвкин С. - Самая запретная книга о Второй мировой
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Янчевецкий Д. Г. - У стѣнъ недвижнаго Китая . С –Петербург., 1903
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Кром М.М. Меж Русью и Литвой. Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Беренстен В. - Империя Великих Моголов (История. Открытие) - 2005
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Эрлих В.Р. У истоков раннескифского комплекса.-1994.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Малявин В.В. Китайская цивилизация. - М. ИПЦ "Дизайн. Информация. Картография": ООО "Издательство Ас
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей./изд. Подг. Я.Н. Любарским. - 2-е изд., испр.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Титмар Мерзебургский. Хроника. В 8 книгах/ 2-е изд., исправ. / Перевод с лат. И.В. Дьякова. - М.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Н.А. Ионина - Сто Великих Сокровищ . - М.: Вече, 2001. - 464 с. (100 Великих)
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Фишер В. Европа. Экономика, общество и государство. 1914-1980./пер. с нем. Л.А.Овчинцевой. М.: Гуман
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Вайль П.Л., Генис А.А. - 60-е. Мир советского человека. Изд. 2-е, ипспр. М.: Новое литературное обоз
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Эббот Д. - Ромул. Основатель Вечного города/пер. с англ. Т.В. Китаиной. - М.: ЗАО Центрполиграф, 200
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Гусева Н.Р. Арии и древнеарийские традиции.М.:Белые Альвы, 2010. - 208.: ил. (Книги для просвещенных
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Юзефович Л.А. Путь посла. Русский посольский обычай. Обиход. Этикет. Церемониал. - СПб.: Изд-во Иван
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Кожинов В. - Пятый пункт: Межнациональные противоречия в России. М.: Яуза, Эксмо, 2005. - 480 с. (Ру
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Беспятых Ю.И. (общ. ред.) - Тревожные годы Архангельска 1700-1721. - 1993. - 430 c.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Оке Ж-К. - Средневековая Венеция/Ж.-К.Оке. - М.: Вече, 2006. - 384 с. Ил. (Гиды цивилизайий).
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Гарро Альберт. Людовик Святой и его королевство/ Пер. с франц. К.и.н. Цыбулько Г.Ф. под общей редакц
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Лаврентьева Е. - Повседневная жизнь дворян. Этикет (Живая история. Повседневная жизнь человечества).
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Мухин Ю.И. - За державу обидно! - М.: Яуза, 2006. - 640 с. Ил. (Русская правда)
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0