Проект "Електронна педагогіка"

Зібрання повнотекстових видань

Orphus
Нові надходження Найпопулярніші книжки
Микроэкономика (2011)
Пиндайк 
Дата: 2017.03.17
Скачувань: 11
Українська термінологія і сучасність (2013)
Іващенко  В.Л.
Дата: 2017.01.19
Скачувань: 13
Вибрані праці (2012)
Чухно А.А.
Дата: 2017.01.16
Скачувань: 15
Введение в функциональный анализ (1967)
Вулих Б.З.
Дата: 2017.01.10
Скачувань: 196
Економічна теорія (2010)
Чухно А.А.
Дата: 2016.12.17
Скачувань: 12
Суспільний статус староукраїнської (руської) мови ХІV - ХVІІ століття: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива (2015)
Фаріон  І.Д.
Дата: 2016.12.12
Скачувань: 11
Тюркські джерела до історії України. (2010)
Турнанли Ф.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 12
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2011)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 5
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2009)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 11
Случайные процессы (1979)
Розанов Ю.А.
Дата: 2016.11.22
Скачувань: 198
Задачник-практикум по математической теории поля (1976)
Семянистый В.И.
Дата: 2016.11.20
Скачувань: 228
Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения (2008)
Кенэ 
Дата: 2016.11.09
Скачувань: 12
Теория вероятностей (1987)
Прохоров Ю.В.
Дата: 2016.10.30
Скачувань: 226
Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и макроэкономика (2009)
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 12
Мікроекономіка. Практикум (2008)
Калініченко О.В.
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 10
Травматология/ под ред. Г.П.Котельникова, С.П.Миронова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 808 с. (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 479314
Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие (0)
Дата: 2009.06.11
Скачувань: 446786
Камминг, Стив. VBA для "чайников", 3-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001 (0)
Дата: 2009.06.02
Скачувань: 274979
Травматология и ортопедия: Руководство для врачей/ Под ред. Н.В. Корнилова: В 4 томах. СПб.: Гиппокр (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 236696
Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возоасте: Учеб. Заведений. - М (0)
Дата: 2012.04.12
Скачувань: 207811
Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований К.: 2001 (0)
Дата: 2008.12.01
Скачувань: 192613
Физическая культура: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 2-е изд., перераб. (0)
Дата: 2009.11.26
Скачувань: 186961
Фтизиопульмонология: Учебник/ В.Ю. Мишин, Ю.Г. Григорьев, А.В. Митронин и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа (0)
Дата: 2010.10.20
Скачувань: 157149
Краткая характеристика и методика развития основных физический качеств (0)
Дата: 2009.10.16
Скачувань: 139146
Holt R., Holt W. Developmental Language Skills. – New York: A Harcourt Education Company, 2009. – 22 (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 125349
Отбор и прогнозирование в легкой атлетике: методические указания/ сост. В.В.Захарова (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 100566
Bercovitch S. The Cambridge History of American Literature. – New York: Cambridge University Press (0)
Дата: 2011.01.11
Скачувань: 92888
Футбол. Тренировка/Банников (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 85531
Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов: Практ. рук.: в 3 т. Т. 3-Кн.2- Мн.: Выш. шк.-1997 (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 76762
Степанян Л.Л. Введение в практику перевода специальной литературы (0)
Дата: 2010.01.25
Скачувань: 73025
Свою Україну любіть. Любіть її…Во врем’я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.
***

І кров за кров, і муки за муки.
***

Коли ти будеш зо мною, то смерть не посмiє i в хату нашу заглянуть.
***

Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого.
***

Раз добром нагріте серце вік не прохолоне.
***

Ну що б, здавалося слова…Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, як їх почує!.. Знать, од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди!
***

Нічого кращого не має, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим.
***

Одна вона у нас така — уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гримуча хоч без лаврового вінка.
***

За що ми любимо Богдана, за те що москалі його забули, в дурнії німфчики обули Великославного гетьмана.
***

Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине... От де, люде, наша слава, Слава України!
***

Казав пан — кожух дам, та й слово його тепле.
***

Молітесь богові одному, Молітесь правді на землі, А більше на землі нікому Не поклонітесь. Все брехня — Попи й царі...
***

Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Інститут історичної освіти Кафедра етнології та краєзнавства

Л.Г.Іванова, Р.П.Іванченко"Громадівський рух 60-х років ХІХ ст. в Україні:проблеми,ідеологія"-К 1999
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Катренко А.М. Український національний рух ХІХ ст.Ч1 перша половина ХІХ ст.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Катренко А.М. Український національний рух ХІХ ст.Ч2 60-90-ті роки ХІХ ст.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Крушельницька О.В.Методологія та організація наукових досліджень:Навчальний посібник
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Г.Стрельський, А.Трубайчук Михайло Грушевський, його сподвижники і опоненти
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Пометун О., Фрейман Г. Методика навчання історії в школі.-К.:Генеза,2006.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Педагогіка вищої школи:Навч.посіб./З.Н.Курлянд, Р.І.Хмелюк.-К.:Знання, 2005.-399с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій.-К.:Либідь,1994.-318с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Пошивайло Олександр Миколайович" Етнографія українського гончарства"Київ, 1994
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Стрельський Г. В. "Без території"
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Винокур І.С., Телегін Д.Я. "Археологія України: Навчальний посібник ":К 1994
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Етнографія України:Навч.посібник/ За ред С.А. Макарчука
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
В.І.Наулко, В.Ф.Горленко, О.В. Курочкін та ін. Культура і побут населення України
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Основы этнографии: Учеб. пособие для студентов исторических специальностей высших учеб. заведений.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Г.В.Стрельский Мемуары как источник изучения истории Великого Октября на Украине. Киев. 1978
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Історіографія історії України: Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів -К.:2007
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Спеціальні історичні дисципліни:Навчально-методичний комплекс для студентів ІІ курсу та ІІІ курсу...
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Стрельський Г.В. Великий Жовтень на Україні у спогадах учасників. - К.: Вища школа. 1989
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Стрельський Г.В. Українські дипломати доби національно-державного відродження (1917-1920 рр.)-К.2004
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0