Проект "Електронна педагогіка"

Зібрання повнотекстових видань

Orphus
Нові надходження Найпопулярніші книжки
Микроэкономика (2011)
Пиндайк 
Дата: 2017.03.17
Скачувань: 12
Українська термінологія і сучасність (2013)
Іващенко  В.Л.
Дата: 2017.01.19
Скачувань: 14
Вибрані праці (2012)
Чухно А.А.
Дата: 2017.01.16
Скачувань: 16
Введение в функциональный анализ (1967)
Вулих Б.З.
Дата: 2017.01.10
Скачувань: 327
Економічна теорія (2010)
Чухно А.А.
Дата: 2016.12.17
Скачувань: 12
Суспільний статус староукраїнської (руської) мови ХІV - ХVІІ століття: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива (2015)
Фаріон  І.Д.
Дата: 2016.12.12
Скачувань: 11
Тюркські джерела до історії України. (2010)
Турнанли Ф.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 13
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2011)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 7
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2009)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 12
Случайные процессы (1979)
Розанов Ю.А.
Дата: 2016.11.22
Скачувань: 340
Задачник-практикум по математической теории поля (1976)
Семянистый В.И.
Дата: 2016.11.20
Скачувань: 376
Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения (2008)
Кенэ 
Дата: 2016.11.09
Скачувань: 13
Теория вероятностей (1987)
Прохоров Ю.В.
Дата: 2016.10.30
Скачувань: 344
Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и макроэкономика (2009)
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 13
Мікроекономіка. Практикум (2008)
Калініченко О.В.
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 11
Травматология/ под ред. Г.П.Котельникова, С.П.Миронова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 808 с. (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 491225
Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие (0)
Дата: 2009.06.11
Скачувань: 447873
Камминг, Стив. VBA для "чайников", 3-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001 (0)
Дата: 2009.06.02
Скачувань: 297892
Травматология и ортопедия: Руководство для врачей/ Под ред. Н.В. Корнилова: В 4 томах. СПб.: Гиппокр (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 246758
Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возоасте: Учеб. Заведений. - М (0)
Дата: 2012.04.12
Скачувань: 212901
Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований К.: 2001 (0)
Дата: 2008.12.01
Скачувань: 196725
Физическая культура: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 2-е изд., перераб. (0)
Дата: 2009.11.26
Скачувань: 188508
Фтизиопульмонология: Учебник/ В.Ю. Мишин, Ю.Г. Григорьев, А.В. Митронин и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа (0)
Дата: 2010.10.20
Скачувань: 162928
Краткая характеристика и методика развития основных физический качеств (0)
Дата: 2009.10.16
Скачувань: 139658
Holt R., Holt W. Developmental Language Skills. – New York: A Harcourt Education Company, 2009. – 22 (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 125874
Отбор и прогнозирование в легкой атлетике: методические указания/ сост. В.В.Захарова (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 101111
Bercovitch S. The Cambridge History of American Literature. – New York: Cambridge University Press (0)
Дата: 2011.01.11
Скачувань: 97442
Brinton Laurel J. The Structure of Modern English (0)
Дата: 2010.01.25
Скачувань: 88570
Nist S., Mohr C. Advancing Vocabulary Skills. – Marlton: Townsend Press, 2002. – 206 p. (0)
Дата: 2011.01.11
Скачувань: 88090
Футбол. Тренировка/Банников (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 85771
Раз добром нагріте серце вік не прохолоне.
***

Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!
***

Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого.
***

Нічого кращого не має, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим.
***

За що ми любимо Богдана, за те що москалі його забули, в дурнії німфчики обули Великославного гетьмана.
***

Коли ти будеш зо мною, то смерть не посмiє i в хату нашу заглянуть.
***

Молітесь богові одному, Молітесь правді на землі, А більше на землі нікому Не поклонітесь. Все брехня — Попи й царі...
***

Казав пан — кожух дам, та й слово його тепле.
***

Одна вона у нас така — уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гримуча хоч без лаврового вінка.
***

Свою Україну любіть. Любіть її…Во врем’я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.
***

Ну що б, здавалося слова…Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, як їх почує!.. Знать, од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди!
***

І кров за кров, і муки за муки.
***

Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине... От де, люде, наша слава, Слава України!
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Інститут іноземної філології Кафедра філософії мови, порівняльного мовознавства

Гончарова Т.В."Типологія аксіологічно маркованих агентивних номінативних одиниць з формантом"- er
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Мальчевская Т.Н."Сборник упражнений по переводу гуманитарных текстов с английского языка на русский"
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Вейхман Г.А. В 26 Новое в английской грамматике: Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз - М 1990
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
В. Жайворонок Знаки української етнокультури.Словник-довідник. - К.: Довіра, 2006
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Линн Виссон "Практикум по синхронному переводу с русского языка на английский "
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
A book of folk-lore by Sabine Baring-Gould
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Англійська мова. Підручник за модульно-рейтинговою технологією навчання. – Ч.1
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка: Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Блох М. Я. Теоретическая грамматика английского языка: Учебник. — М.:1983
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Лексикология английского языка: Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз.— М.1979
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
И. П. Сусов История языкознания:Учебное пособие для студентов старших курсов и аспирантов
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Межкультурная коммуникация: Учебное пособие/Под ред. О. Ю. Червонная
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Габідулліна А. Р., Андрієнко Т. П., Кузена Н. В. Основи теорії мовної комунікації: навчальний посібн
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Воркачев С. Г. Сопоставительная этносемантика те-леономных концептов «любовь» и «счастье»
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: (Учеб. пособие)
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
А.И. Смирницкий Синтаксис английского азыка. - М.: 1957
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Зеликман А. Я. Английский для юристов. Учебное пособие. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 1999. — 352 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Голубев А.П., Тростников М.В. Английский язык на экзаменах: Трудные места. Типичные ошибки.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
И.Р. Гальперин Очерки по стилистике английского языка. Изд-во литературы на иностранных языках.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Миньяр-Белоручьев Р.К. Как стать переводчиком?/ Ответственный редактор М.Я. Блох. - М.: "Готика",
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0