Проект "Електронна педагогіка"

Зібрання повнотекстових видань

Orphus
Нові надходження Найпопулярніші книжки
Микроэкономика (2011)
Пиндайк 
Дата: 2017.03.17
Скачувань: 10
Українська термінологія і сучасність (2013)
Іващенко  В.Л.
Дата: 2017.01.19
Скачувань: 11
Вибрані праці (2012)
Чухно А.А.
Дата: 2017.01.16
Скачувань: 13
Введение в функциональный анализ (1967)
Вулих Б.З.
Дата: 2017.01.10
Скачувань: 183
Економічна теорія (2010)
Чухно А.А.
Дата: 2016.12.17
Скачувань: 11
Суспільний статус староукраїнської (руської) мови ХІV - ХVІІ століття: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива (2015)
Фаріон  І.Д.
Дата: 2016.12.12
Скачувань: 11
Тюркські джерела до історії України. (2010)
Турнанли Ф.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 11
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2011)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 4
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2009)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 11
Случайные процессы (1979)
Розанов Ю.А.
Дата: 2016.11.22
Скачувань: 189
Задачник-практикум по математической теории поля (1976)
Семянистый В.И.
Дата: 2016.11.20
Скачувань: 213
Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения (2008)
Кенэ 
Дата: 2016.11.09
Скачувань: 12
Теория вероятностей (1987)
Прохоров Ю.В.
Дата: 2016.10.30
Скачувань: 213
Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и макроэкономика (2009)
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 12
Мікроекономіка. Практикум (2008)
Калініченко О.В.
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 10
Травматология/ под ред. Г.П.Котельникова, С.П.Миронова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 808 с. (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 478574
Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие (0)
Дата: 2009.06.11
Скачувань: 446655
Камминг, Стив. VBA для "чайников", 3-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001 (0)
Дата: 2009.06.02
Скачувань: 274593
Травматология и ортопедия: Руководство для врачей/ Под ред. Н.В. Корнилова: В 4 томах. СПб.: Гиппокр (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 235355
Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возоасте: Учеб. Заведений. - М (0)
Дата: 2012.04.12
Скачувань: 207263
Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований К.: 2001 (0)
Дата: 2008.12.01
Скачувань: 192124
Физическая культура: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 2-е изд., перераб. (0)
Дата: 2009.11.26
Скачувань: 186694
Фтизиопульмонология: Учебник/ В.Ю. Мишин, Ю.Г. Григорьев, А.В. Митронин и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа (0)
Дата: 2010.10.20
Скачувань: 156260
Краткая характеристика и методика развития основных физический качеств (0)
Дата: 2009.10.16
Скачувань: 139040
Holt R., Holt W. Developmental Language Skills. – New York: A Harcourt Education Company, 2009. – 22 (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 125295
Отбор и прогнозирование в легкой атлетике: методические указания/ сост. В.В.Захарова (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 100505
Bercovitch S. The Cambridge History of American Literature. – New York: Cambridge University Press (0)
Дата: 2011.01.11
Скачувань: 92138
Футбол. Тренировка/Банников (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 85495
Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов: Практ. рук.: в 3 т. Т. 3-Кн.2- Мн.: Выш. шк.-1997 (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 76358
Степанян Л.Л. Введение в практику перевода специальной литературы (0)
Дата: 2010.01.25
Скачувань: 73001
Свою Україну любіть. Любіть її…Во врем’я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.
***

Одна вона у нас така — уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гримуча хоч без лаврового вінка.
***

Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине... От де, люде, наша слава, Слава України!
***

За що ми любимо Богдана, за те що москалі його забули, в дурнії німфчики обули Великославного гетьмана.
***

Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого.
***

Ну що б, здавалося слова…Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, як їх почує!.. Знать, од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди!
***

Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!
***

Раз добром нагріте серце вік не прохолоне.
***

Казав пан — кожух дам, та й слово його тепле.
***

Коли ти будеш зо мною, то смерть не посмiє i в хату нашу заглянуть.
***

Молітесь богові одному, Молітесь правді на землі, А більше на землі нікому Не поклонітесь. Все брехня — Попи й царі...
***

Нічого кращого не має, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим.
***

І кров за кров, і муки за муки.
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Інженерно-педагогічний інститут Кафедра інформаційних систем і технологій

Албахари Дж. LINQ-карманный справочник.- Спб.:БХВ-Петербург,2009.-240с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Олищук А.В.,Чаплыгин А.Н. Разработка WEB-приложений на PHP 5.-М.: «Вильямс»2006.-352с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Ю.П.Колонтаєвський, А.Г.Сосков Електроніка та мікросхемо техніка: Підручник 2-е вид.-К.:Каравела
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Лотт Дж., Шталл Д., Питерс К. Action Script 3.0 Сборник рецептов.- Спб: Символ-Плюс, 2007.- 608с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
С.Л.Скловская Команды LINUX. Справочник.- Спб: «ДиаСофтЮП», 2004.- 836с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Ахо, Альфред В.,Моника С. Компиляторы: принципы, технологи и инструментарий. – «И. Д. Вильямс», 2008
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Лазарев Ю. Моделирование процессов и систем в MATLAB. Учебный курс. - СПб.: Питер, Киев, ВНV, 2005.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Мартин, Роберт С. Быстрая разработка программ: принципы, работа, практика. – Вильямс,2004. – 752с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Шлоссенгейл, Джотдж Профессионалоьное программирование на РНР. - М. «И.Д. Вильямс», 2006. – 624с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Саммерфилд М. Программирование на Python 3. Подробное руководство. – Спб: Символ – Плюс, 2009
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Юань Фень Программирование графики для Windows:-СПб-Питер,2002.-1072с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Трельсен Э. Модель COM и применение ATL 3.0:-СПБ БХВ-Петербург,2001.- 928с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Маклаков С.В. Создание информационных систем с AllFusion modeling Suite.-М.:ДИАЛОГ-МИФИ,2003.-432с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Е.К.Александров, Р.И.Грушвицкий, М.С.Куприянов. Микропроцессорные системы. - СПб:.Политтехника,2002
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Джон Уокенбах Microsoft Office Excel 2007.Библия пользователя. - М.:ООО «И.Д.Вильямс»,2008.-816с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
"Поиск неисправностей в электрических схемах / Д. Бенда. - СПб. : БВХ-Петербург, 2010. - 256 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Абилов А.В. Сети связи и системы коммутации: Учеб. Пособие для вузов.- М.: Радио и связь, 2004
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Богданов В.В. Управлнние проектами в Microsoft Project 2007. Учебный курс СПб.: Питер, 2008.- 592с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Дансмор, Брэд, Скандьер, Тоби Справочник по телекоммуникационным технологиям, 2004.- 640с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Душин В.К. Теоретические основы информационных процессов и систем: Учебник, Изд. дом «Дашков и К»
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0