Проект "Електронна педагогіка"

Зібрання повнотекстових видань

Orphus
Нові надходження Найпопулярніші книжки
Микроэкономика (2011)
Пиндайк 
Дата: 2017.03.17
Скачувань: 12
Українська термінологія і сучасність (2013)
Іващенко  В.Л.
Дата: 2017.01.19
Скачувань: 13
Вибрані праці (2012)
Чухно А.А.
Дата: 2017.01.16
Скачувань: 15
Введение в функциональный анализ (1967)
Вулих Б.З.
Дата: 2017.01.10
Скачувань: 242
Економічна теорія (2010)
Чухно А.А.
Дата: 2016.12.17
Скачувань: 12
Суспільний статус староукраїнської (руської) мови ХІV - ХVІІ століття: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива (2015)
Фаріон  І.Д.
Дата: 2016.12.12
Скачувань: 11
Тюркські джерела до історії України. (2010)
Турнанли Ф.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 13
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2011)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 7
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2009)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 11
Случайные процессы (1979)
Розанов Ю.А.
Дата: 2016.11.22
Скачувань: 256
Задачник-практикум по математической теории поля (1976)
Семянистый В.И.
Дата: 2016.11.20
Скачувань: 279
Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения (2008)
Кенэ 
Дата: 2016.11.09
Скачувань: 13
Теория вероятностей (1987)
Прохоров Ю.В.
Дата: 2016.10.30
Скачувань: 274
Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и макроэкономика (2009)
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 13
Мікроекономіка. Практикум (2008)
Калініченко О.В.
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 11
Травматология/ под ред. Г.П.Котельникова, С.П.Миронова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 808 с. (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 480101
Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие (0)
Дата: 2009.06.11
Скачувань: 447171
Камминг, Стив. VBA для "чайников", 3-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001 (0)
Дата: 2009.06.02
Скачувань: 295626
Травматология и ортопедия: Руководство для врачей/ Под ред. Н.В. Корнилова: В 4 томах. СПб.: Гиппокр (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 239752
Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возоасте: Учеб. Заведений. - М (0)
Дата: 2012.04.12
Скачувань: 209021
Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований К.: 2001 (0)
Дата: 2008.12.01
Скачувань: 192940
Физическая культура: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 2-е изд., перераб. (0)
Дата: 2009.11.26
Скачувань: 187475
Фтизиопульмонология: Учебник/ В.Ю. Мишин, Ю.Г. Григорьев, А.В. Митронин и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа (0)
Дата: 2010.10.20
Скачувань: 159179
Краткая характеристика и методика развития основных физический качеств (0)
Дата: 2009.10.16
Скачувань: 139345
Holt R., Holt W. Developmental Language Skills. – New York: A Harcourt Education Company, 2009. – 22 (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 125536
Отбор и прогнозирование в легкой атлетике: методические указания/ сост. В.В.Захарова (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 100728
Bercovitch S. The Cambridge History of American Literature. – New York: Cambridge University Press (0)
Дата: 2011.01.11
Скачувань: 94171
Футбол. Тренировка/Банников (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 85660
Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов: Практ. рук.: в 3 т. Т. 3-Кн.2- Мн.: Выш. шк.-1997 (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 77410
Степанян Л.Л. Введение в практику перевода специальной литературы (0)
Дата: 2010.01.25
Скачувань: 73121
Казав пан — кожух дам, та й слово його тепле.
***

Коли ти будеш зо мною, то смерть не посмiє i в хату нашу заглянуть.
***

Ну що б, здавалося слова…Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, як їх почує!.. Знать, од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди!
***

Нічого кращого не має, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим.
***

Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине... От де, люде, наша слава, Слава України!
***

Одна вона у нас така — уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гримуча хоч без лаврового вінка.
***

Свою Україну любіть. Любіть її…Во врем’я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.
***

Раз добром нагріте серце вік не прохолоне.
***

Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!
***

За що ми любимо Богдана, за те що москалі його забули, в дурнії німфчики обули Великославного гетьмана.
***

Молітесь богові одному, Молітесь правді на землі, А більше на землі нікому Не поклонітесь. Все брехня — Попи й царі...
***

І кров за кров, і муки за муки.
***

Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого.
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Інститут корекційної педагогіки та психології Кафедра логопедії

Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей: метод. разраб./ Л.Г.Нуриева. - Изд. 2-е.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. Учебник. - М.: Педагогическое общество России, 2004
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Learning Disabilities A Handbook of Care Churchill Livingstone Edinburg London Madrid
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Е.Хилтунен Практическая монтессори-педагогика: Книга для педагогов и родителей. - М.: ЮНИОН-пабли
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
В.В. Черныш, А.А. Блудов. Заикание.net. Лечение заикания у детей и взрослых
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Настольная книга педагога-дефектолога/ Т.Б.Епифанцева. - Изд. 2-е - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 576с
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
В.В.Михеев Нервные болезни. Изд-ние 3-е Доп. и перераб. - М. - 1966
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Шаповал И.А. Методы изучения и диагностики отклоняющегося развития: Учебное пособие. - М.: ТЦ Сфера
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Коррекционное обучение и воспитание детей с нарушениями слуха и речи: Сборник научных трудов/ Ред. К
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Соботович Є.Ф., Тищенко В.В. Програмні вимоги до корекційного навчання з розвитку мовлення дітей...
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Щербакова К.Й. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників: Навчальний пос.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция произношения. Наглядно-практическое пособие. - М.: "Издател
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Логопедический тренінг
Автор: Гревцева Е.В.
Cторінок: 144
Мова: Російська
Рік видання: 2002
 

 

Доступ заборонено!
Развитие речи слабослышащих учащихся (1 – 4 классы 2-го отделения)
Автор: Зикеев А.Г.
Cторінок: 240
Мова: Російська
Рік видання: 1976
 

 

Доступ заборонено!
Фонетическая ритміка
Автор: Власова Т.М.
Cторінок: 160
Мова: Російська
Рік видання: 1989
 

 

Доступ заборонено!
Афазия и восстановительное обучение
Автор: Цветкова Л.С.
Cторінок: 216
Мова: Російська
Рік видання: 1983
 

 

Доступ заборонено!
Воспитание речи детей логоневротиков
Автор: Городилова В.И.
Cторінок: 235
Мова: Російська
Рік видання: 1960
 

 

Доступ заборонено!
Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи
Автор: Воробьева В.К.
Cторінок: 158
Мова: Російська
Рік видання: 2006
 

 

Доступ заборонено!
Тренинг делового (профессионального) общения
Автор: Суховершина 
Cторінок: 64
Мова: Російська
Рік видання: 2006