Проект "Електронна педагогіка"

Зібрання повнотекстових видань

Orphus
Нові надходження Найпопулярніші книжки
Микроэкономика (2011)
Пиндайк 
Дата: 2017.03.17
Скачувань: 10
Українська термінологія і сучасність (2013)
Іващенко  В.Л.
Дата: 2017.01.19
Скачувань: 11
Вибрані праці (2012)
Чухно А.А.
Дата: 2017.01.16
Скачувань: 13
Введение в функциональный анализ (1967)
Вулих Б.З.
Дата: 2017.01.10
Скачувань: 184
Економічна теорія (2010)
Чухно А.А.
Дата: 2016.12.17
Скачувань: 11
Суспільний статус староукраїнської (руської) мови ХІV - ХVІІ століття: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива (2015)
Фаріон  І.Д.
Дата: 2016.12.12
Скачувань: 11
Тюркські джерела до історії України. (2010)
Турнанли Ф.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 11
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2011)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 4
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2009)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 11
Случайные процессы (1979)
Розанов Ю.А.
Дата: 2016.11.22
Скачувань: 189
Задачник-практикум по математической теории поля (1976)
Семянистый В.И.
Дата: 2016.11.20
Скачувань: 214
Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения (2008)
Кенэ 
Дата: 2016.11.09
Скачувань: 12
Теория вероятностей (1987)
Прохоров Ю.В.
Дата: 2016.10.30
Скачувань: 214
Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и макроэкономика (2009)
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 12
Мікроекономіка. Практикум (2008)
Калініченко О.В.
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 10
Травматология/ под ред. Г.П.Котельникова, С.П.Миронова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 808 с. (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 478761
Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие (0)
Дата: 2009.06.11
Скачувань: 446661
Камминг, Стив. VBA для "чайников", 3-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001 (0)
Дата: 2009.06.02
Скачувань: 274620
Травматология и ортопедия: Руководство для врачей/ Под ред. Н.В. Корнилова: В 4 томах. СПб.: Гиппокр (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 235446
Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возоасте: Учеб. Заведений. - М (0)
Дата: 2012.04.12
Скачувань: 207292
Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований К.: 2001 (0)
Дата: 2008.12.01
Скачувань: 192258
Физическая культура: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 2-е изд., перераб. (0)
Дата: 2009.11.26
Скачувань: 186715
Фтизиопульмонология: Учебник/ В.Ю. Мишин, Ю.Г. Григорьев, А.В. Митронин и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа (0)
Дата: 2010.10.20
Скачувань: 156310
Краткая характеристика и методика развития основных физический качеств (0)
Дата: 2009.10.16
Скачувань: 139049
Holt R., Holt W. Developmental Language Skills. – New York: A Harcourt Education Company, 2009. – 22 (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 125298
Отбор и прогнозирование в легкой атлетике: методические указания/ сост. В.В.Захарова (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 100509
Bercovitch S. The Cambridge History of American Literature. – New York: Cambridge University Press (0)
Дата: 2011.01.11
Скачувань: 92198
Футбол. Тренировка/Банников (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 85496
Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов: Практ. рук.: в 3 т. Т. 3-Кн.2- Мн.: Выш. шк.-1997 (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 76392
Степанян Л.Л. Введение в практику перевода специальной литературы (0)
Дата: 2010.01.25
Скачувань: 73002
Казав пан — кожух дам, та й слово його тепле.
***

Нічого кращого не має, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим.
***

І кров за кров, і муки за муки.
***

За що ми любимо Богдана, за те що москалі його забули, в дурнії німфчики обули Великославного гетьмана.
***

Молітесь богові одному, Молітесь правді на землі, А більше на землі нікому Не поклонітесь. Все брехня — Попи й царі...
***

Раз добром нагріте серце вік не прохолоне.
***

Коли ти будеш зо мною, то смерть не посмiє i в хату нашу заглянуть.
***

Ну що б, здавалося слова…Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, як їх почує!.. Знать, од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди!
***

Одна вона у нас така — уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гримуча хоч без лаврового вінка.
***

Свою Україну любіть. Любіть її…Во врем’я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.
***

Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!
***

Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого.
***

Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине... От де, люде, наша слава, Слава України!
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Інститут управління та економіки освіти Кафедра економічної теорії

Лещинський О.Л.Економетрія.-К.:МАУП,2003.-208с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Фінанси (теоретичні основи):Підручник./М.В.Грідчина.-К.:МАУП,2004.-312с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Калина А.В. Економіка праці: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Задорожна Н.В. Мікроекономічна теорія виробництва і витрат.-К.:КНЕУ,2003.-219с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Малиш Н.А.Макроекономіка.-К.:МАУП,2006.-184с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 328 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.— К.: КНЕУ, 2001
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
1. Мочерний С.В.  Основи економічних знань: Підруч. - Вид. 2-е, уточнене. - К.: Академія, 2002.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. — Вид. 2-ге
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид.,
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Лавров Е.И., Капогузов Е.А. Экономический рост: теории и проблемы: учебное пособие. - Омск: 2006
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 р.) "Шляхом Європейської інтеграц..
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Бем-Баверк Е. Основы теории ценности хозяйственных благ. Л., 1929
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма // Полн. собр. соч. Т. 27.(ПоВ)
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Загальна економіка За ред. І.Ф.Радюнової
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Василик Теорія фінансів
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Ленин В.И. Развитие капитализма в России // Полн. собр. соч.: В 55-ти т. Т. 3. – М.: 1958
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Остапенко Ю.М. Экономика труда: Учеб. пособие. - 2-е изд., - М.: ИНФРА-М, 2007. - 272 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Экономика предприятия (фирмы): Практикум/ Под ред. проф. В.Я. Позднякова, доц. В.М. Прудникова.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0