like
Вибрані питання з історії фізики. Навчальний посібник. – Видання третє, перероблене, доповненеВибрані питання з історії фізики. Навчальний посібник. – Видання третє, перероблене, доповнене
   Заголовок Вибрані питання з історії фізики. Навчальний посібник. – Видання третє, перероблене, доповнене
Знак автора Ш 98
Рік видання 2011
К-сть сторінок 238
Автор(и) Шут М І
Форостяна Н П
Редаетор(и) Мусієнко Ю А
Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова
Місто К.
(Україна)
MIME-type
MD5
Розмір файлу 0 MB
Дата викладення 2012.09.11
К-сть скачувань 1242