like
Педагогічна творчість: методологія, теорія, технологіїПедагогічна творчість: методологія, теорія, технологіїЗаголовок Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології
Додатковий заголовок Монографія
Знак автора П24
Рік видання 2005
К-сть сторінок 184
Автор(и) Андрущенко В П
Сисоєва С О
Гузій Н В
Кічук Н В
Редаетор(и) Сисоєвої С О
Гузій Н В
Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова
Місто К.
(Україна)
ISBN 966-660-279-2
MIME-type
MD5
Розмір файлу 0 MB
Дата викладення 2012.09.11
К-сть скачувань 564